CG HELPDESK HOTLINE

Zverejňovanie informácii pomocou CG eGOV v TOP 10

Zverejňovanie informácii pomocou CG eGOV v TOP 10
24. augusta 2011 pavololeksak

Aplikácia CG eGOV pomáha mestským úradom dostať sa do TOP 10 najlepšie zverejňujúcich.

Transparency International Slovensko (TIS) na svojej stránke dňa 20. júla 2011 zverejnila aktuálny rebríček kvality zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr stovky slovenských miest. V prvej desiatke rebríčka, ktorý vychádza z vykonaného prieskumu, sa umiestnili aj tri mestá (Martin, Senica a Levice), používajúce aplikáciu CG eGOV vytvorenú našou spoločnosťou. Uvedomujeme si, že za umiestnením sa predovšetkým skrýva zodpovedná práca manažmentu a zamestnancov úradov. Samotná aplikácia CG eGOV však voľbou prehľadnej formy, širokej palety funkcií i priamym prepojením s informačným systémom CG ISS výrazne dopomohla k tomuto úspechu.

Aplikácia zamestnancov úradu nezaťažuje duplicitnou prácou a občanom umožňuje komunikovať s mestom elektronicky. Zmluvy, faktúry a objednávky mesta sú v nej prehľadne zverejnené v zmysle zákona a príslušných štandardov, pričom pre vyhľadávanie v zozname môže využiť filtrovanie záznamov podľa rôznych kritérií. Záznamy sú doplnené o prílohy, väčšinou ich tvoria naskenované dokumenty. Aplikáciu CG eGOV je možné jednoducho prispôsobiť podľa potrieb mesta a naša spoločnosť ju pravidelne dopĺňa o ďalšie funkčnosti. Všetky mestá ktoré používajú túto aplikáciu, na jednom mieste nájdete na portáli www.pomosam.sk.

0 Comments

Leave a reply