CG HELPDESK HOTLINE

Vyhradené technické zariadenia a revízie

Vyhradené technické zariadenia a revízie
28. júla 2014 pavololeksak

Do portfólia produktov CORA GEO tento rok pribudol modul systému CG PTIS – Vyhradené technické zariadenia a revízie. Ten slúži najmä sieťovým priemyselným a energetickým podnikom na správu všetkých ich strojov, technických zariadení, objektov, budov a nehnuteľností hierarchicky zaradených do areálov a prevádzkových objektov.

Modul umožňuje prehľadne evidovať revízie, vrátane revízii zariadení v budovách a ich zaradenie podľa skupín pre Vyhradené technické zariadenia. Zastrešuje aj evidenciu už vykonaných kontrol, prehliadok a skúšok s možnosťou naplánovania ďalšej podľa termínov vyhlášky s previazaním na hlásenku a denník výkonov v module Údržba. Jej samozrejmou súčasťou sú výstupné zostavy podľa požiadaviek spoločnosti.

Softvérová novinka tak poskytuje ucelenú evidenciu a výbornú dostupnosť údajov na jednom mieste s možnosťou pohodlného plánovania a sledovania priebehu vykonávania údržby. Navyše po vykonaní určených činností môžu pracovníci priamo v teréne vyhodnocovať splnené úlohy pomocou tabletov a dotykovej aplikácie CG mobile PTIS.

0 Comments

Leave a reply