CG HELPDESK HOTLINE

Pripravujeme odborné stretnutie „KD CG PTIS“

Pripravujeme odborné stretnutie „KD CG PTIS“
19. júla 2016 pavololeksak

Vážení zákazníci,

v mesiaci september 2016 sa v Zuberci uskutoční metodické stretnutie (vrátane kontrolného dňa) správcov aplikácie CG PTIS. Cieľom dvojdňového stretnutia je prezentovať novinky prevádzkovo – technického informačného systému, ako aj informovať účastníkov o zmenách v rámci mobilných riešení CG PTIS. Súčasťou kontrolného dňa budú aj ukážky funkčností jednotlivých modulov. Užitočná bude výmena názorov a podnetov zákazníkov na aktuálne témy týkajúce sa prevádzkovo-technického informačného systému.

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa predmetného stretnutia, rezervujte si termín.

0 Comments

Leave a reply