CG HELPDESK HOTLINE

Poznaj svojho policajta

Poznaj svojho policajta
23. novembra 2015 pavololeksak

V spolupráci s mestom Prešov sme na CG eGOV spustili novinku v rámci projektu „Poznaj svojho policajta“.

Riešenie je súčasťou verejnej zóny aplikácie, do ktorej prostredníctvom internetu majú prístup všetci občania. V prehľadnej forme sa im zobrazujú informácie o tom, ktorý z príslušníkov mestskej polície má pridelenú konkrétnu ulicu zaradenú do obvodov. Nechýba ani zobrazenie tejto ulice na mape, ba dokonca informácie o policajtovi. Údaje umožňujúce vyhľadávanie, spracovanie publikovaných informácií vznikli prepojením systému CG eGOV s interným informačným systémom mesta CG ISS, konkrétne modulom Mestská polícia.

Obyvatelia v prípade problému, môžu získať prostredníctvom aplikácie CG eGOV na webovej stránke mesta aktuálne informácie o mestskom policajtovi v ich obvode, na ktorého sa následne môžu obrátiť s prosbou o riešenie.

V prípade, ak máte záujem rozšíriť aplikáciu CG eGOV o praktickú novinku, kontaktujte nás.

0 Comments

Leave a reply