CG HELPDESK HOTLINE

Ako obstarávať podľa novely zákona?

Ako obstarávať podľa novely zákona?
26. júla 2013 pavololeksak

Určite Vás nemusíme informovať o tom, že novela zákona o verejnom obstarávaní (VO) stanovila obstarávateľom niekoľko nových povinností. Tou najzákladnejšou je zverejňovanie všetkých obstarávaní bežného tovaru nad 1000 eur na verejnom profile obstarávateľa.

Elegantne Vám s tým pomôže modul systému CG ISS, Verejné obstarávanie (VR)
Obohatili sme modul o číselník CPV kódov, vďaka čomu si každý používateľ bude môcť zaradiť obstarávaný tovar alebo službu podľa požadovaného typu. Dopracovali sme tiež prepojenia a automatické kontroly pre znemožnenie vystavenia objednávky, ak predtým nedošlo k zverejneniu zámeru obstarávať.

Zverejňovanie na jednotnom mieste
V rámci CG eGOV (verejná zóna), popri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr, budete môcť zverejňovať verejné obstarávanie podľa aktuálnej novely. V samostatnom gride bude zobrazený typ obstarania, opis predmetu zákazky, predpokladaný termín realizácie a pripojená dokumentácia (napríklad výzva na predloženie cenovej ponuky). Na konci zverejnenia bude evidovaný aktuálny stav VO a linka na prípadnú objednávku, resp. zmluvu. Takto budú na portáli CG eGOV publikované všetky vyhlásené verejné obstarávania.

Ako to funguje?
Stačí ak hocikto na úrade, kto potrebuje obstarať tovar alebo službu, otvorí v CG ISS modul Verejné obstarávanie (VR), vyplní opis obstarávania, termín, CPV klasifikáciu, predpokladanú cenu, prípadne priloží presnejší opis vo formáte PDF a zaškrtne pole „ZVEREJNIŤ“.
Synchronizácia zverejní túto položku na CG eGOVe mesta. Následne po troch dňoch od zverejnenia a vyhodnotení obstarávania, pomocou modulu Objednávky (EO), vystaví používateľ objednávku
a na formulári pribudne povinné pole (riadené preddefinovanou hodnotou), väzba na Verejné obstarávanie, čím sa uzavrie podmienka kontroly (ak neprebehla lehota 3 dní, modul nedovolí vystaviť objednávku).

Chcete tiež verejne obstarávať takto jednoducho? Kontaktujte nás…

0 Comments

Leave a reply