CG HELPDESK HOTLINE

4 kroky k naplneniu zákona o elektronizácii

4 kroky k naplneniu zákona o elektronizácii
25. septembra 2015 pavololeksak

Pomocou 4 jednoduchých krokov Vám zabezpečíme elektronizáciu všetkých činností na Vašom úrade v súlade so Zákonom č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente.

 1. krok: Procesná analýza
  Zmapovanie súčasného stavu procesov poskytovania služieb v rámci miestnej samosprávy, t.j. kompetencií v rámci mesta, legislatívne požiadavky, aktivity, úlohy, služby poskytované mestom verejnosti prostredníctvom on-line pripojenia.
 2. krok: Elektronické služby
  Aplikácia zjednodušenia a zrýchlenia vybavovania životných situácií občanov z pohodlia domova alebo kancelárie prostredníctvom internetu. Zahŕňa podávanie elektronických žiadostí, resp. formulárov občanom a podnikateľom bez osobnej návštevy úradu a obmedzenia úradných hodín.
 3. krok: Integračné zámery
  Integrácia základných zákonom stanovených prepojení:

  • Integrácia na základné registre, t.j. register fyzických osôb, register právnických osôb a register adries.
  • Prepojenie na centrálnu komunikačnú schránku používateľov ÚPVS – modul eDesk.
  • IAM (Identity and acces management) – komunikácia v rámci identifikácie a autentifikácie FO, prostredníctvom eID karty.
  • eForm – oficiálne elektronické formuláre, ktoré môžu klienti vyplniť priamo na internete.
 4. krok: Prepojenie s CG eGOV
  Všetky vyššie uvedené kroky sú prepojené na informačný systém CG eGOV, ktorý zabezpečuje na elektronickú komunikáciu medzi klientom úradu a Vašim mestom. Softvérová aplikácia je jednoduchým, efektívnym a spoľahlivým pomocníkom na zrealizovanie procesných činností Vášho úradu v zmysle zákona o eGovernmente.

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás a zistíte viac o možnostiach informatizácie na Vašom úrade.

0 Comments

Leave a reply