CG HELPDESK HOTLINE

Mobilné riešenie CG mobilePTIS – komfortná aplikácia do terénu

Mobilné riešenie CG mobilePTIS – komfortná aplikácia do terénu
27. októbra 2015 pavololeksak

Modul Majster a modul Montér

Mobilná aplikácia CG PTIS je šikovným nástrojom pre vodárenských pracovníkov. Pokrýva potreby terénnych pracovníkov aj ich manažérov.
S tabletom v ruke získajú jednoducho a rýchlo kontrolu pri správe a organizovaní zamestnancov, informácie o prikázaných činnostiach, ich vyhodnotení i stave evidencií informačného systému CG PTIS.

Potrebujete evidovať a vykonávať činnosti terénnych pracovníkov? Zefektívniť organizáciu práce majstrov, zadávať a kontrolovať pracovné príkazy?
Pomocou komfortného užívateľského prostredia získate najnovšie informácie pre správne rozhodnutie. Konektivita umožňuje montérom získať vždy aktuálne údaje o prikázaných činnostiach a majstrom delegovať a koordinovať činnosti podľa reálneho stavu.

Funkcie CG mobilePTIS:

  • Evidovanie a kategorizácia „Udalosti“,
  • Prepojenie na CG mobileGIS,
  • Automatická generácia „Hlásenky a Pracovného príkazu“ /pri riešení „Udalosti“/,
  • Podradené formuláre v pracovnom príkaze /možnosť plánovania pracovného dňa, zadávanie činností, bližšia špecifikácia lokalizácie, použitých mechanizmov a pracovníkov v danom teréne/,
  • Prehľadové údaje o vykonaných činnostiach, ich prípadné overenie, resp. editácia /prostredníctvom „Výkonov na verifikáciu“,
  • Spracovanie a vyhodnotenie „Odstávky neplatičom“,
  • Evidovanie a vykonávanie činnosti /spúšťanie, vykonanie a ukončenie výkonu, denná história/.

Chcete získať viac informácií o tejto praktickej aplikácií, kontaktujte nás.

0 Comments

Leave a reply