CG HELPDESK HOTLINE

Informácie z úradu vždy so sebou

Informácie z úradu vždy so sebou
3. decembra 2013 pavololeksak

Všeobecná manažérska poučka vraví: „Aby mohol manažér robiť optimálne rozhodnutia, potrebuje mať dostupné správne informácie v správny čas.“ Kedy je správny čas? Najlepšie vždy.

Používatelia komplexného systému CG ISS majú správne informácie evidované v jednotlivých moduloch. Doposiaľ však tieto kompletné informácie boli dostupné len na mestskom úrade. Od novembra môžete mať tieto informácie z úradu vždy so sebou vďaka mobilnej manažérskej aplikácii CG mobileISS.

Novinka na palete riešení pre oblasť samosprávy ponúkne možnosť oprávneným osobám kedykoľvek prostredníctvom tabletov a „smartfónov„ nahliadnuť do informácií vybraných agend, evidovaných v mestskom informačnom systéme CG ISS. Vždy aktuálne vedomosti, napr. o zmluvách, rozpočte, účtoch, osobách ich priestupkoch a oveľa viac, jednoducho získate kdekoľvek ste. Zásluhou prehľadných agregovaných dát v ktorých môžete šikovne vyhľadávať a prezerať detaily, manažérov nezaskočia nepredvídané otázky na externých rokovaniach, náhodných stretnutiach a podobne.

0 Comments

Leave a reply