CG HELPDESK HOTLINE

Spotreba energie pod palcom

Spotreba energie pod palcom
6. augusta 2014 pavololeksak

Paleta modulov v komplexnom prevádzkovo-technickom systéme sa znova rozrástla o úplne nový modul Energetika. Ten slúži na evidenciu svojich vlastných odpočtov elektromerov, ktoré používa odberateľ, evidovania detailov faktúr od dodávateľa elektrickej energie a následne ich vzájomného porovnania. Modul používa dve základné evidencie, ktoré v spojení s inými evidenciami modulov CG PTIS vypovedia veľa nielen o spotrebe energie a efektivite elektrických zariadení za jednotlivými meračmi odberu.

Evidencia odpočtov slúži na evidovanie spotreby na jednotlivých odberných miestach. Na jej základe je vykonaný výpočet ceny reálne spotrebovanej energie. Automaticky sa do evidencie napĺňajú informácie o elektromere, ističi, rezervovanej kapacite a sadzbe. Evidencia odpočtov po jednotlivých odberných miestach je zdĺhavá, preto modul obsahuje nástroj na hromadné vypĺňanie odpočtov, ktorý ho značne urýchľuje.
Druhou evidenciou navrhnutou pre evidovanie faktúr od dodávateľa je evidencia fakturovaných odpočtov.

Po pravidelnom naplnení evidencií používateľ modulu získa podrobný prehľad o spotrebe a fakturácii za energie, zjednoduší si aj plánovanie spotreby energie do budúceho obdobia, všetky informácie o odbernom mieste (technické, zmluvné, …) má dostupné priamo z formulára odberného miesta, zistí aká je spotreba energie a nákladov na 1 m3 prečerpanej pitnej alebo odpadovej vody.

Zaujal Vás tento modul systému CG PTISKontaktujte nás a zistite, ako by ste ho vedeli využiť vo vašej spoločnosti.

0 Comments

Leave a reply