CG HELPDESK HOTLINE

Kariéra

Chcete u nás pracovať?

Vážime si prácu každého zamestnanca, preto kladieme dôraz na pracovné prostredie a podmienky, ktoré neustále zdokonaľujeme.
Ponúkame Vám prácu v príjemnom prostredí stabilnej firmy s celoslovenskou pôsobnosťou a účasť na nových projektoch. K práci ponúkame prístup k najmodernejším technológiám, dobrú pracovnú perspektívu a stabilitu, sebarealizáciu a profesný rast. V rámci benefitov sa zamestnanci môžu zúčastňovať rôznych športových a vzdelávacích aktivít.

Voľné pozície

Analytik návrhár

Náplň práce:
Samostatne analyzuje činnosti na pridelených projektoch a pripravuje návrhy produktov na základe vykonanej analýzy, podieľa sa na príprave technických projektov a štúdií.
Pracovník zodpovedá za analýzu, údajový a funkčný návrh, otestovanie a výslednú funkčnosť pridelených produktov.
Pracovník bude riešiť vybrané ekonomické agendy, ktoré spracovávajú mestské a obecné úrady.

Požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie zamerané na informatiku alebo ekonomiku,
– Oracle Database – pokročilý,
– PL/SQL – pokročilý,
– SQL – pokročilý,
– skúsenosti v oblasti návrhu databázových systémov a návrhu aplikácií v oblasti Microsoft Visual FoxPro výhodou,
– prehľad v oblasti samosprávy výhodou.

Implementátor ekonomických aplikácií

Náplň práce:
– samostatne implementuje produkty u zákazníka,
– školí užívateľov IS,
– spolupracuje pri testovaní softvérových aplikácií a pri tvorbe príslušnej dokumentácie,
– formuluje, eviduje a rieši požiadavky zákazníkov.

Požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie zamerané na ekonomiku,
– prax v ekonomickej agende,
– znalosť legislatívy v ekonomickej oblasti – rozpočtové účtovníctvo,
– vodičský preukaz skupiny B.

Programátor

Náplň práce:
– dlhodobá spolupráca na vývoji .NET aplikácií (WinForms – C#, Visual Basic),
– podieľanie sa na návrhu, vývoji, podpore a údržbe aplikácií,
– zodpovednosť za vývoj vybraných modulov.

Požiadavky:
– ukončené VŠ vzdelanie v obore IT,
– skúsenosti a prax s vývojom väčších projektov,
– dobrá znalosť programovania, objektových princípov, design patterns, databázových návrhov,
– dobrá znalosť C#, .NET 3.5, SQL, ORM (Entity Framework),
– skúsenosti s vývojom GIS aplikácií výhodou,
– skúsenosti s administráciou ORACLE, MS SQL výhodou,
– znalosť WPF, WCF, Silverlight výhodou.

Predpoklady:
– dobré analytické a logické myslenie,
– zodpovednosť a precíznosť,
– ochota pomáhať ostatným členom tímu,
– záujem o rozvoj produktu aj metodiky vývoja.

Acccount manažér

Náplň práce:
Zodpovedá za plnenie obchodného a implementačného plánu pre pridelených zákazníkov, za plnenie zmluvných podmienok pridelenej zmluvy (objednávky) a zabezpečovanie dosahovania zhody nasadzovaných produktov (spokojnosť zákazníka).

Požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru,
– odporúčaná prax v riadení projektov v IT,
– schopnosť plánovať a riadiť projekty, koncepčné myslenie,
– základná orientácia v problematike prideleného zákazníka,
– základná orientácia v ekonomických pojmoch.

Analytik ekonomických aplikácií

Náplň práce:
Samostatne analyzuje činnosti na pridelených projektoch a pripravuje návrhy produktov na základe vykonanej analýzy, podieľa sa na príprave technických projektov a štúdií.
Pracovník zodpovedá za analýzu, údajový a funkčný návrh, otestovanie a výslednú funkčnosť pridelených produktov.
Pracovník bude riešiť vybrané ekonomické agendy, ktoré spracovávaju mestské a obecné úrady.

Požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie zamerané na informatiku alebo ekonomiku,
– Oracle Database – pokročilý,
– PL/SQL – pokročilý,
– SQL – pokročilý,
– skúsenosti v oblasti návrhu databázových systémov a návrhu aplikácií v oblasti Microsoft Visual FoxPro výhodou,
– prehľad v oblasti samosprávy výhodou.

Vaše žiadosti posielajte na adresu:
Jana Pekarčíková
CORA GEO, s. r. o.
Štefánikova 15
058 01 Poprad
tel.: 052/2851411, 0903/758654
e-mail: pekarcikova.jana(at)corageo.sk

Žiadosť zasielajte spolu s profesijným životopisom, motivačným listom a súhlasom s uchovaním a spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení:

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti CORA GEO, s. r. o. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.