CG HELPDESK HOTLINE

Kariéra

Chcete u nás pracovať?

Vážime si prácu každého zamestnanca, preto kladieme dôraz na pracovné prostredie a podmienky, ktoré neustále zdokonaľujeme.
Ponúkame Vám prácu v príjemnom prostredí stabilnej firmy s celoslovenskou pôsobnosťou a účasť na nových projektoch. K práci ponúkame prístup k najmodernejším technológiám, dobrú pracovnú perspektívu a stabilitu, sebarealizáciu a profesný rast. V rámci benefitov sa zamestnanci môžu zúčastňovať rôznych športových a vzdelávacích aktivít.

Voľné pozície

Analytik návrhár

Samostatne analyzuje činnosti na pridelených projektoch a pripravuje návrhy produktov na základe vykonanej analýzy, podieľa sa na príprave technických projektov a štúdií.
Pracovník zodpovedá za analýzu, údajový a funkčný návrh, otestovanie a výslednú funkčnosť pridelených produktov.
Pracovník bude riešiť vybrané ekonomické agendy, ktoré spracovávajú mestské a obecné úrady.

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie zamerané na informatiku alebo ekonomiku,
 • Oracle Database – pokročilý,
 • PL/SQL – pokročilý,
 • SQL – pokročilý,
 • skúsenosti v oblasti návrhu databázových systémov a návrhu aplikácií v oblasti Microsoft Visual FoxPro výhodou,
 • prehľad v oblasti samosprávy výhodou.

Implementátor ekonomických aplikácií

Samostatne implementuje produkty u zákazníka, školí užívateľov IS, spolupracuje pri testovaní softvérových aplikácií a pri tvorbe príslušnej dokumentácie, formuluje, eviduje a rieši požiadavky zákazníkov.

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie zamerané na ekonomiku,
 • prax v ekonomickej agende,
 • znalosť legislatívy v ekonomickej oblasti – rozpočtové účtovníctvo,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Programátor

Náplňou práce je dlhodobá spolupráca na vývoji .NET aplikácií (WinForms – C#, Visual Basic), podieľanie sa na návrhu, vývoji, podpore a údržbe aplikácií, zodpovednosť za vývoj vybraných modulov.

Požiadavky:

 • ukončené VŠ vzdelanie v obore IT,
 • skúsenosti a prax s vývojom väčších projektov,
 • dobrá znalosť programovania, objektových princípov, design patterns, databázových návrhov,
 • dobrá znalosť C#, .NET 3.5, SQL, ORM (Entity Framework),
 • skúsenosti s vývojom GIS aplikácií výhodou,
 • skúsenosti s administráciou ORACLE, MS SQL výhodou,
 • znalosť WPF, WCF, Silverlight výhodou.

Predpoklady:

 • dobré analytické a logické myslenie,
 • zodpovednosť a precíznosť,
 • ochota pomáhať ostatným členom tímu,
 • záujem o rozvoj produktu aj metodiky vývoja.

Acccount manažér

Zodpovedá za plnenie obchodného a implementačného plánu pre pridelených zákazníkov, za plnenie zmluvných podmienok pridelenej zmluvy (objednávky) a zabezpečovanie dosahovania zhody nasadzovaných produktov (spokojnosť zákazníka).

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru,
 • odporúčaná prax v riadení projektov v IT,
 • schopnosť plánovať a riadiť projekty, koncepčné myslenie,
 • základná orientácia v problematike prideleného zákazníka,
 • základná orientácia v ekonomických pojmoch.

Analytik ekonomických aplikácií

Samostatne analyzuje činnosti na pridelených projektoch a pripravuje návrhy produktov na základe vykonanej analýzy, podieľa sa na príprave technických projektov a štúdií.
Pracovník zodpovedá za analýzu, údajový a funkčný návrh, otestovanie a výslednú funkčnosť pridelených produktov.
Pracovník bude riešiť vybrané ekonomické agendy, ktoré spracovávaju mestské a obecné úrady.

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie zamerané na informatiku alebo ekonomiku,
 • Oracle Database – pokročilý,
 • PL/SQL – pokročilý,
 • SQL – pokročilý,
 • skúsenosti v oblasti návrhu databázových systémov a návrhu aplikácií v oblasti Microsoft Visual FoxPro výhodou,
 • prehľad v oblasti samosprávy výhodou.

Vaše žiadosti posielajte na adresu:
Jana Pekarčíková
CORA GEO, s. r. o.
Štefánikova 15
058 01 Poprad
tel.: 052/2851411, 0903/758654
e-mail: pekarcikova.jana(at)corageo.sk

Žiadosť zasielajte spolu s profesijným životopisom, motivačným listom a súhlasom s uchovaním a spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení:

Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti CORA GEO, s. r. o. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.