O násRiešenia a službyReferenciePartneriPodujatia
Novinky
Kontakt
CORA GEO, s.r.o.

Štefánikova 15
058 01 Poprad

Tel.: +421 52 285 14 11
Fax: +421 52 285 14 13

Informačný systém samosprávy (CG ISS)

Informačný systém samosprávy (CG ISS) je komplexné programové vybavenie na prácu úradov v mestách a obciach. Pokrýva celú agendu úradu a odstraňuje duplicitu, pretože systém využíva iba jednu databázu.
Informačný systém samosprávy sa skladá z evidenčných, ekonomických, administratívnych a geografických modulov. Ekonomický podsystém umožňuje vykonávať komplexnú ekonomickú činnosť vo väzbe na schválený rozpočet úradu. Administratívny podsystém zabezpečuje evidenciu písomností a ostatnej dokumentácie na úrade, sprístupňuje agendu mesta jej zamestnancom a občanom, ktorí sa zaujímajú o informácie.
Softvérové riešenie efektívne spravuje všetky údaje, sprehľadňuje a zjednodušuje prácu v úradoch, aktuálne   reaguje na   legislatívne zmeny,   zvyšuje dostupnosť   údajov,   integruje   dáta  a  zabraňuje duplicite.  
Zamestnancom mestských a obecných úradov poskytuje dostatočné informácie potrebné k ich pracovnej náplni. 
Manažment úradu ocení efektívne zhodnotenie údajov z Informačného systému samosprávy, ktorý prostredníctvom CG Portal ISS, modulu Manažér získa informácie podstatné pre správne rozhodnutie a riadenie.   

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte naše obchodné oddelenie obchod@corageo.sk.