HOTLINE

E-mail: cg_hl(at)corageo.sk
Tel.: +421 52 285 14 01

CG WebGIS - portál pre samosprávy

CG WebGIS - geografický webový portál samosprávy

Tento webový portál umožňuje prostredníctvom internetu sprístupnenie vybraných informácií z interného geografického informačného systému mesta širokej verejnosti. Bohatým zdrojom informácií dokáže byť aj nezávisle od interných systémov a v spojení s CG eGOV vytvárajú dokonalú súhru pri publikovaní údajov.

Riešenie môže byť nadstavbou GIS aplikácií v prostredí úradu (referenti spracúvajú priestorovú agendu prostredníctvom silných klientov) alebo individuálne fungujúcim systémom. Pri nadstavbovom variante zhromaždené dáta z referátov životného prostredia, stavebného úradu, územného rozvoja, či dopravy, sa stávajú prístupnými nie len ostatným zamestnancom úradu, ale prostredníctvom internetu aj širokej verejnosti.

Mesto má širokú paletu možností rozhodnúť sa, ktoré údaje chce takýmto spôsobom poskytnúť občanom v oveľa dostupnejšom čase s ohľadom na veľmi malú prácnosť pri aktualizácii dát v tejto aplikácii.

Aplikácia umožňuje zapínanie a vypínanie vrstiev podľa štruktúry legendy, preddefinovaných tematických zobrazení, vyhľadávanie a prácu s mapou pomocou štandardných funkčných tlačidiel (pohyb po mape, zoom, meranie vzdialenosti atď.)

CG WebGIS poskytuje

  • podporu pre územné plánovanie
  • vizualuzáciu údajov z katastra
  • prehľadný adresný systém
  • rýchlu lokalizáciu športových a vzdelávacích zariadení, zberných miest, zelene, prípadne ďalších objektov
  • intuitívne pomôcky pre prácu ako vyhľadávanie, tlač, meranie, exporty údajov


S CG WebGIS získate

  • otvorený systém, ktorý umožňuje zverejniť informácie vo Vami zvolených vrstvách s možnosťou sprístupniť niektoré údaje len pre prihlásených používateľov
  • automatickú podporu importu dátových štruktúr popisných (ISKN) a geodetických informácií dodávaných GKÚ bez ďalších nákladov
  • možnosť využívania systému ako službu, čo znamená, že nepotrebujete vlastný server s rýchlym pripojením
  • možnosť zakúpenia aj jednorazovo, ako bežnú licenciu a prevádzkovaním na vlastnej infraštruktúre bez mesačných poplatkov za prevádzku
  • Pomoc s prvotným nastavením aplikácia, voľbou dát, komunikáciou s GKU a importom dát


Vždy aktuálne dáta v GIS
Naša spoločnosť vytvorila nástroj, ktorým ľahko udržíte svoje dáta v geografickom informačnom systéme aktuálne. Slúži na to aplikácia, ktorá importuje geografické údaje priamo z Katastrálneho úradu, pomocou podporovaného formátu, do databázy CG ISS. Aktualizácia údajov prebieha po spustení aplikácie automatizovane.

Vybrané produkty

Všetky produkty

Informačné technológie pre samosprávu

CG ISS CG GISAM CG eGOV

Informačné technológie pre priemysel

CG VGIS CG PTIS CG MIS CG DIS CG SRTD CG ZISTH